Nekretnine
jeftinije

KREDITI

ŠTO KREDIT STAMBENE ŠTEDNJE ČINI POSEBNO ATRAKTIVNIM U ODNOSU NA KOMERCIJALNE KREDITE KOD BANAKA ?


Promjene u 2014. koje sve mijenjaju

Bez državnih poticaja za stambenu štednjuNaime, izmjenama Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje propisano je da se na uplate u 2014. godinu neće isplatiti državni poticaj koji iznosi 10 posto od uplaćenih uloga stambene štednje.


1.      Kamatna stopa na kredit stambene štednje je fiksna tijekom cijelog razdoblja otplate

Fiksna kamatna stopa u stambenim štedionicama u odnosu na promjenjive kamatne stope na stambene kredite u poslovnim bankama je velika prednost za korisnika kredita, jer neovisno o kretanju kamatnih stopa na tržištu korisnik kredita je miran i zaštićen čime mu je povećana razina egzistencijalne sigurnosti i mogućnosti planiranja budućih investicija2.      Mogućnost korištenja porezne olakšice na kredit stambene štednje

Svi korisnici stambenih kredita kojima je kredit odobren nakon 31.12. 2002. trenutno imaju mogućnost ostvariti pravo na poreznu olakšicu na način da im se za plaćenu kamatu na kredit stambene štednje u kalendarskoj godini, neoporezivi dio plaće (osobni odbitak) može povećati za ukupno 12.000,00 kuna godišnje..      Najpošteniji način obračuna kamate na kredit

Stambena štedionica jedina u Hrvatskoj kamate na kredit obračunava tromjesečno samo na iznos preostalog duga što je u odnosu na anuitetski obračun koji je u praksi najšire rasprostranjen najpovoljniji način obračuna kamate za korisnika kredita. To zapravo znači da kamata na kredit nije unaprijed ukalkulirana u mjesečni otplatni anuitet, već se osnovica za obračun kamate smanjuje svakom uplatom mjesečne otplatne rate što posebno dolazi do izražaja u slučaju prijevremene otplate kredita.4.      Ne obračunava se interkalarna kamata tijekom korištenja kredita stambene štednje

Vjerojatno jedini u RH ne obračunavamo interkalarnu kamatu na kredit stambene štednje.5.      Nema naknade za prijevremenu otplatu kredita niti za klijenta nepovoljnih posljedica ukoliko se kredit otplaćuje prije ugovorenog roka. Vjerojatno smo jedina financijska institucija u RH u kojoj se ne zaračunava naknada za prijevremenu otplatu stambenog kredita (u ostalim fin. institucijama se naplaćuje naknada za prijevremenu otplatu od minimalno 1% preostalog iznosa duga pa na više). Ranije otplate kredita komitent može izvršiti bez ikakve posebne najave ili suglasnosti Stambene štedionice, a specifičan način obračuna kamate (vidi redak broj 3.) jamči komitentu da neće imati nikakvih negativnih posljedica..      Stambena štedionica može kompletnu ugovornu svotu isplatiti na osobni račun korisnika kredita, nakon čega je potrebno dokazati namjensko korištenje (odgovarajući računi)

Korisnik kredita stambene štednje može sredstva stambene štednje dobiti unaprijed na tekući račun pa kada ih potroši dostavlja račune kojima opravdava namjensko trošenje.


7.      Korisnik kredita stambene štednje uvijek ima mogućnost odabira načina na koji želi otplaćivati stambeni kredit

Korisnik kredita otplaćuje mjesečne rate kredita samostalno (mjesečnim uplatama) ili putem zapljene na plaću što ovisi o komitentovim željama i potrebama. Kod većine kreditnih institucija kredit se otplaćuje isključivo zapljenom na primanjima što za komitenta može biti i prednost i nedostatak tako da je mogućnost odabira načina otplate sama po sebi prednost za korisnika kredita.

8 .       Korisnik kredita stambene štednje prilikom osiguranja otplate kredita na raspolaganju ima čitav niz različitih mogućnosti ovisno o željama, mogućnostima i potrebama pri čemu je važno naglasiti da se većina kredita stambene štednje može realizirati bez jamaca


nema nikakvih ograničenja koji se tiču broja sudionika u kreditu,


nema nikakvih ograničenja po pitanju mjesečnih primanja sudionika u kreditu i troškova života (mogu imati i 1.000 HRK mjesečno, ako zadovoljavaju uvjet kreditne sposobnosti),


otkup stana upisan u korist bilo koje javne ili državne institucije ili druge pravne osobe nije zapreka upisu zaloga ili prijenosu vlasništva u korist Štedionice ukoliko je procijena vrijednosti nekretnine umanjena za stanje duga po otkupu odgovarajuća,


prilikom odobravanja kredita stambene štednje za adaptaciju, rekonstrukciju, nadogradnju ili nešto sl. nije neophodno raditi troškovnik, već je moguće dostaviti i ponudu ili predračun za radove koji će biti predmet financiranja,


prihvaćamo i procjenu vrijednosti nekretnine od nadležne porezne uprave (ukoliko ista postoji),


pomorci zaposleni u inozemnim kompanijama, hrvatski državljani zaposleni u inozemstvu ili osobe zaposlene na određeno vrijeme u RH smatraju se kreditno sposobnim korisnicima kredita stambene štednje bez ikakvih dodatnih ograničenja

9.      Kredit stambene štednje moguće je osigurati štednim ulozima na drugim ugovorima stambene štednje (jednom ili više u okviru obitelji):


ukoliko je iznos odobrenog kredita osiguran štednim ulogom u  stambenoj štedionici u omjeru 1:1 nisu potrebni nikakvi instrumenti osiguranja, niti se procjenjuje kredita sposobnost, a ugovor o kreditu se samo ovjerava, a ne solemnizira (troškovi kredita minimalni). U prethodnom modelu prihod po kamati na štednju (2 % godišnje) i državna poticajna sredstva mogu u potpunosti pokriti rashode po kamatama na kredit stambene štednje (5% godišnje),


ukoliko je iznos odobrenog kredita osiguran štednim ulogom u  stambenoj štedionici u visini 50% iznosa kredita, kredit se može odobriti bez upisa hipoteke


ukoliko je iznos odobrenog kredita osiguran štednim ulogom u  stambenoj štedionici u visini 20% iznosa kredita za iznose veće od 3.000 EUR, kredit se može odobriti bez jamca (za kredite do 3.000 EUR minimalno 30%)10.     Kredit stambene štednje u najvećem broju slučajeva odobrava se bez jamaca

Ukoliko u okviru obitelji postoji kreditno sposoban dužnik i kreditno sposban sudužnik (bračni drugovi), a procjenjena vrijednost nekretnine koja služi kao instrument osiguranja kredita je dva puta veća od iznosa kredita, nisu potrebni nikakvi dodatni instrumenti osiguranja