Nekretnine
jeftinije

Namjena kredita stambene štednje


Promjene u 2014. koje sve mijenjaju

Bez državnih poticaja za stambenu štednjuNaime, izmjenama Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje propisano je da se na uplate u 2014. godinu neće isplatiti državni poticaj koji iznosi 10 posto od uplaćenih uloga stambene štednje, pri čemu je maksimalan ulog na koji se državna poticajna sredstva mogu obračunati 5.000 kuna, pa maksimalni poticaj može biti 500 kuna godišnje.

 

Krediti stambene štednje mogu se odobravati za financiranje sljedećih namjena:

 

 • kupnju stana ili obiteljske kuće,
 • kupnju građevinske čestice bez ili s djelomično izgrađenom građevinom
 • izgradnju stana ili obiteljske kuće
 • rekonstrukciju, adaptaciju i popravak stana ili obiteljske kuće
 • opremanje stana ili obiteljske kuće
 • komunalno uređenje građevinske čestice
 • otplatu stambenog kredita u korištenju uzetog kod banke ili štedionice osnovane na području Republike Hrvatske i utrošenog za prethodno navedene namjene.

 

Dob sudionika u kreditnom slučaju:

 

Ne stariji od 72 godina u trenutku konačne otplate kredita stambene štednje.

 

Kreditna sposobnost:

Podnositelj Zahtjeva za kredit, sudužnik i/ili jamac smatraju se pojedinačno kreditno sposobnim ukoliko je njihov mjesečni prihod umanjen za postojeća zaduženja i osnovicu od 2.000 kuna veći ili jednak mjesečnoj otplatnoj rati kredita ili ukoliko iznos mjesečne rate kredita ne prelazi 1/3 stalnog neopterećenog mjesečnog primanja.

Zajednička kreditna sposobnost podrazumijeva da se mjesečna primanja svakog pojedinačno umanjuju za postojeća zaduženja i za po 2.000 kuna svakog pojedinačno, a preostali zbrojeni iznosi moraju biti minimalno u visini mjesečne rate kredita.

Ukoliko su primanja jednog sudionika manja od 2.000 kuna, a drugog veća, njihova zajednička kreditna sposobnost računa se na način da se primanja prvog podjele sa tri, a primanja drugog se umanje za 2.000 kuna (prethodno se umanjuju opterećenja), a dobiveni iznosi se zbroje tako da u zbroju moraju biti veća ili jednaka mjesečnoj otplatnoj rati kredita.

 

 

Obvezatni instrumenti osiguranja

 

U svim slučajevima obvezni instrumenti osiguranja povrata kredita su Izjava o zapljeni na primanju i Zadužnica za sve sudionike u kreditu (dužnik, eventualni sudužnik i/ili jamac). Bračni partneri mogu biti isključivo sudužnici.

Za kredite do 7.500 EUR:

Kreditno sposoban sudužnik ili solidarni jamac. Sudužnika ili jamca može zamijeniti ulog stambene štednje u stambenoj štedionici u visini 20% iznosa kredita.

Za kredite od 7.500 do 15.000 EUR:

Dva zajedno kreditno sposobna sudužnika ili solidarna jamca (moguće je pristupanje i trećeg, eventualno četvrtog).

 • Ako pored kreditno sposobnog dužnika u kreditu sudjeluje i kreditno sposoban sudužnik, dovoljan je jedan kreditno sposoban jamac.
 • jednog sudužnika ili jamca moguće je zamijeniti ulogom stambene štednje u stambenoj štedionici u visini 20% odobrenog kredita ili policom osiguranja života za slučaj smrti minimalno u visini odobrenog kredita čija je otkupna vrijednost minimalno 25% iznosa kredita. Ponuđena polica osiguranja života mora biti prihvatljiva za Stambenu štedionicu te mora biti vinkulirana u korist  stambene štedionice.

 

Krediti od 7.500 do 15.000 EUR mogu se odobravati i prema uvjetima koji su propisani za kredite iznosa iznad 15.000 EUR.

Za kredite iznad 15.000 EUR

 

Kreditno sposoban dužnik (ukoliko nije kreditno sposoban potrebno je pristupanje jednog ili više zajednički kreditno sposobnih sudužnika/jamaca) uz upis hipoteke na nekretninu (obvezno je pristupanje supružnika kao sudužnika);

 • Ovisno o procjenjenoj vrijednosti nekretnine u odnosu na iznos kredita (u međufinanciranju dio kredita koji se komitentu stavlja na raspolaganje) stambeni kredit se može odobriti prema sljedećim uvjetima:


ukoliko je iznos kredita i procjenjena vrijednost nekretnine u omjeru 1:1 uz kreditno sposobnog dužnika potrebno je pristupanje kreditno sposobnog sudužnika ili jamca kojeg može zamjeniti ulog stambene štednje u stambenoj štedionici u visini 20% odobrenog kredita.


ukoliko je iznos kredita i procjenjena vrijednost nekretnine u omjeru minimalno 1:1,2 dovoljan je kreditno sposoban dužnik i ulog stambene štednje u stambenoj štedionici u visini 10% odobrenog kredita.


ukoliko je iznos kredita i procjenjena vrijednost nekretnine u omjeru minimalno 1:1,3 potrebno je je pristupanje sudužnika ili jamca koji zajedno sa dužnikom moraju zadovoljiti uvjet zajedničke kreditne sposobnosti.


ukoliko je iznos kredita i procjenjena vrijednost nekretnine u omjeru minimalno 1:1,5 dovoljan je kreditno sposoban dužnik i polica osiguranja života dužnika za slučaj smrti čija je otkupna vrijednost 15% iznosa kredita, a zaključena je minimalno na 50% iznosa kredita

 • Na zahtjev Štedionice polica osiguranja nekretnine protiv rizika požara i drugih elementarnih nepogoda kod osiguravajućeg društva prihvatljivog za Štedionicu vinkulirana u korist stambene štedionice d.d.

Procjenjena vrijednost nekretnine za kredite stambene štednje gdje je vrijeme štednje bilo kraće od 5 godina treba biti u visini ugovorne svote na temelju koje je kredit odobren. Za kredite stambene štednje gdje je vrijeme štednje bilo dulje od 5 godina, procijenjena vrijednost nekretnine treba biti najmanje u visini odobrenog iznosa kredita (za kredite za međufinanciranje kredita stambene štednje u visini iznosa kredita koja se stavlja na raspolaganje korisniku kredita).

Ukoliko se procjenjuje zemljište na kojem se financira izgradnja, na procjenjenu vrijednost zemljišta dodaje se iznos koji će se prema troškovniku utrošiti za izgradnju. Vrijednost nekretnine procjenjuju sudski vještaci koje odredi Štedionica, a prihvaća se i rješenje nadležne Porezne uprave ukoliko je iz rješenja vidljiva procjenjena vrijednost nekretnine.

Ukoliko je kao instrument osiguranja moguće ponuditi ulog stambene štednje u  stambenoj štedionici u visini 50% odobrenog kredita, nije potrebno osiguranje kredita upisom hipoteke na nekretnini, odnosno za ulog u visini 100% iznosa odobrenog kredita (u oba slučaja na rok trajanja do konačne otplate kredita), nije potrebno nikakvo drugo osiguranje kredita. U tom slučaju ugovor o kreditu se ne solemnizira, već se samo ovjeravaju potpisi.

Kreditor zadržava pravo u svakom pojedinom slučaju odbiti mogućnost odabira sredstava osiguranja i od zajmotražitelja zatražiti dodatna sredstva osiguranja, ukoliko ponuđena procjeni nedovoljnim.