Nekretnine
jeftinije


SUDIONICI U KREDITU


Stambeni kredit za međufinanciranje može se odobriti svim kreditno sposobnim državljanima Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj na temelju ugovora stambene štednje zaključenog sa stambenom štedionicom. 

Svi sudionici u trenutku konačne otplate kredita, ne smiju biti stariji od 72 godine.


NAMJENA KREDITA 

za kupnju i komunalno uređenje građevinskog zemljišta 

  • za kupnju obiteljskih kuća i stanova 
  • za adaptaciju i uređenje obiteljskih kuća i stanova 
  • za izgradnju i dovršenje obiteljskih kuća i stanova 
  • za otplatu stambenih kredita drugih banaka 
  • za opremanje stana ili kuće

UVJETI KREDITA

Nominalna kamatna stopa već od 4,49% (EKS: 4,78 %). 

  • Maksimalan rok otplate: do 24 godine. 
  • Iznos: od 5.000,00 - 200.000,00 EUR. 
  • Za sve kredite primjenjuje se valutna klauzula. 
  • Tijekom otplate kredita na iznos depozita u stambenoj štedionici obračunavaju se kamate na depozit u visini od 1,5% do 2% godišnje fiksno i pripisuju se državna poticajna sredstva.

 

NAPOMENA:

Kamata na kredit stambene štedionice obračunava se tromjesečno isključivo na stanje duga, što je u odnosu na standardni anuitetski obračun najpoštenije i znatno povoljnije za komitenta. Kredit se može i ranije otplaćivati i to djelomično ili u cjelosti bez posebne najave i bez bilo kakve naknade za prijevremenu otplatu kredita.

Nema interkalarne kamate! 

Na kredit za međufinanciranje može se koristiti i porezna olakšica za stambene kredite.