Nekretnine
jeftinije

ZAKON O STAMBENOJ ŠTEDNJI I DRŽAVNOM POTICANJU  STAMBENE ŠTEDNJE

U NN broj 109 od 20. listopada 1997. godine objavljen je Zakon o stambenoj štednji i

državnom poticanju stambene štednje i stupio je na snagu 01. siječnja 1998. godine.

U NN broj 76 od 19. srpnja 1999. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama

Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje.

U NN broj 10 od 06. veljače 2001. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama

Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje.

U NN broj 92 od 27. srpnja 2005. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama

Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje.


ZAKON O STAMBENOJ ŠTEDNJI

ZAKON  O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STAMBENOJ ŠTEDNJI I DRŽAVNOM POTICANJU STAMBENE ŠTEDNJE